Privacy verklaring

In deze privacy verklaring van praktijk het Haagje omschrijf ik welke persoonsgegevens ik opvraag en voor welke doeleinden ik deze gegevens gebruik:
1.0 Welke gegevens gebruik jij? Ik gebruik de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1.1 Website bezoekers: ip adressen   – voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
1.2 Klanten die zich registreren: naam contactpersoon – om de contactpersoon te identificeren en aan te spreken.
naam bedrijf – om de klant te identificeren voor mijn administratie en om te voldoen aan de wettelijke betaalverplichtingen. 
adres bedrijf – om de klant te identificeren voor mijn administratie en om te voldoen aan  de wettelijke betaalverplichtingen. 
email adres –  om u een bevestiging te sturen van de registratie op de website en van gedane bestellingen – om u toegang te geven tot trainingen, om u een factuur toe te sturen, of als u zich heeft ingeschreven om op de hoogte te worden gehouden van mijn nieuwsbrief, blog en of tips, of als u een afspraak met mij wilt voor verdere correspondentie. 
wachtwoord – om uw account te beveiligen en alleen u toegang te geven tot uw account.
telefoonnummer – om contact met u op te nemen bij eventuele vragen. 
geboortedatum – om uw leeftijd te bepalen wanneer u het formulier voor – gratis advies – heeft ingevuld. 
1.3 Gegevens die worden gegenereerd via de website: bestelgeschiedenis – om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie van mijn administratie en of voor email – marketing. 
factuurgegevens –  bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, naam bedrijf, adres bedrijf – voor mijn administratie om te kunnen voldoen aan de wettelijke administratie-verplichtingen. 
1.4 Andere gegevens:  inhoud van eventuele email correspondentie met de klant en andere personen, waaronder via mijn social media accounts – om met u te corresponderen.
2.0 Aan wie geef jij mijn gegevens door? Ik gebruik uw gegevens alleen voor mezelf.  

2.1 Accountant / boekhouder  – de gegevens die op uw factuur staan moet ik doorgeven aan mijn accountant of boekhouder.

3. Worden mijn gegevens door gegeven naar buiten de EER? Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in NL. 

4. Plaats je ook cookies:  Praktijk het Haagje gebruikt geen cookies. 

5. Wat zijn mijn rechten: 

5.1 U heeft op grond van de wet het recht mij te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te corrigeren, in bepaalde gevallen deze te verwijderen, af te schermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van je gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar. 

5.2 Als u uw gegevens wilt laten verwijderen verzoek ik u dit mij te laten weten. Zie ook hieronder bij – vragen en of klachten.

6. Wat als u vragen en of klachten heeft: 

6.1 Als u vragen en of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan a.u.b. contact met mij op via – dit formulier -. 

7. Kan deze privacy verklaring veranderen:

7.1 Deze privacy verklaring is van 24 mei 2018. Ik behoud het recht om deze privacy  verklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zal ik u daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens, zal ik u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken. 

 

Privacy verklaring   Praktijk het Haagje   Veronique van den Dam   24 mei 2018